Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

 

Informe anual de resultados

 

Taxas Académicas

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | valores porcentuais (%)

Curso académico 2020/2021

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe 73,00 11,11 95,00 35,48 94,00
Grao en Linguas Estranxeiras 79,00 20,83 89,00 44,90 89,00
Grao en Tradución e Interpretación 81,00 21,00 92,00 61,42 91,00
Máster en Tradución Multimedia 91,00 12,00 98,00 83,87 99,00
Máster en Tradución para a C. Int. 80,00 11,11 95,00 69,57 100,00
Máster en Lingüisticas Aplicada 94,00 20,00 99,00 71,43 100,00
Máster en Estudos Ingleses Avanzados 82,00 20,00 90,00 75,00 99,00
Curso académico 2019/2020

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe 77,00 33,33 97,00 30,77 94,00
Grao en Linguas Estranxeiras 82,00 10,64 90,00 65,45 92,00
Grao en Tradución e Interpretación 83,00 12,93 91,00 63,03 93,00
Máster en Tradución Multimedia 86,00 17,24 96,00 68,00 99,00
Máster en Tradución para a C. Int. 80,00 22,22 94,00 61,11 97,00
Máster en Lingüisticas Aplicada 77,00 40,00 95,00 80,00 100,00
Máster en Estudos Ingleses Avanzados 72,00 14,29 82,00 60,00 96,00
Curso académico 2018/2019

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe 80,00 38,71 95,00 42,86 94,00
Grao en Linguas Estranxeiras 73,00 14,29 93,00 49,09 87,00
Grao en Tradución e Interpretación 79,08 17,32 91,79 58,78 90,00
Máster en Tradución Multimedia 83,00 4,32 90,00 66,67 99,00
Máster en Tradución para a C. Int. 81,00 3,70 94,37 55,50 98,00
Máster en Lingüisticas Aplicada 94,00 37,50 100,00 40,50 99,00
Máster en Estudos Ingleses Avanzados 77,00 0,00 92,59 57,14 98,00
Curso académico 2017/2018

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe 76,00 28,00 98,00 90,00
Grao en Linguas Estranxeiras 79,00 12,73 93,00 59,18 90,00
Grao en Tradución e Interpretación 83,00 5,88 94,00 59,52 91,00
Máster en Tradución Multimedia 82,00 8,92 92,00 78,26 96,00
Máster en Tradución para a C. Int. 63,00 8,92 85,00 66,67 97,00
Máster en Lingüisticas Aplicada 72,00 3,00 93,00 62,50 93,00
Máster en Estudos Ingleses Avanzados 85,00 86,00 100,00 97,00
Curso académico 2016/2017

Titulación Rend. Aban. Efic. Grad. Éxito
Grao en Ciencias da Linguaxe 73,00 26,47 89,00
Grao en Linguas Estranxeiras 79,50 32,73 92,00 80,00 90,00
Grao en Tradución e Interpretación 79,00 15,27 93,00 46,56 89,00
Máster en Tradución Multimedia 88,00 100,00 57,14 99,00
Máster en Tradución para a C. Int. 83,00 9,09 98,00 61,54 96,00
Máster en Lingüisticas Aplicada 78,00 100,00 80,00 100,00
Máster en Estudos Ingleses Avanzados 91,00 100,00 66,67 100,00

Resultados de satisfacción

Toda a información no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo.