Inicio

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española

O novo Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española ofrece formación especializada no eido das linguas e literaturas galega e española.

 

Organización da docencia na FFT por mor da COVID-19

 

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

Estudos

Estudos de grao

  • Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española
  • Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
  • Grao en Tradución e Interpretación
  • Grao en Linguas Estranxeiras

Estudos de máster

  • Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada
  • Máster en Tradución para a Comunicación Internacional
  • Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións
  • Máster en Tradución Multimedia

Centro certificado FIDES-AUDIT

A Facultade de Filoloxía e Tradución deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo e conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT.

A ACSUG emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 26/04/2010. Posteriormente, con data 07/10/2014, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.