Facultade de Fisioterapia

Comisión de Calidade

Composición


Equipo Decanal

Luís Alonso Bacigalupe
Decano
María Dolores González Álvarez
Secretaria
Maribel Del Pozo Triviño
Enlace de Igualdade

Profesorado - Sector A

Inmaculada Concepción Báez Montero
Coordinadora do Mestrado en Lingüística Aplicada
Carmen Becerra Suárez
Coordinadora do Mestrado en Teatro e Artes Escénicas
Xosé Henrique Costas González
Director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina
Miguel Cuevas Alonso
Director do Departamento de Lingua Española
Jorge Figueroa Dorrego
Coordinador do Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados
Francisco José Ledo Lemos
Coordinador do Grao EGE e do Grao CCLEL
Lourdes Lorenzo
Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación
Ana Luna Alonso
Electa sector PDI
Carme Luna Sellés
Electa sector PDI
José Montero Reguera
Director do Departamento de Literatura Española e Teoría da literatura
Ana María Pereira Rodríguez
Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación
Antonio Rifón Sánchez
Coordinador do Grao en Estudos de Galego e Español
Rosalía Rodríguez Vázquez
Electa sector PDI
Javier Pérez Guerra
Director do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá
Elena Sánchez Trigo
Directora do Departamento de Tradución e Lingüística
Eduardo Varela Bravo
Coordinador do Grao en Linguas Estranxeiras
José Yuste Frías
Coordinador do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional

Alumnado - Sector C

Alba Gil Vicente
Alumna do Grao en Tradución e Interpretación
Raúl Manuel Pérez Álvarez
Alumno do Grao en Linguas Estranxeiras
Tania Souto Rodal
Alumna do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Persoal de Administración e Servizos (PAS) - Sector D

vacante


Funcións


As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.


Actas


18/01/2017 | 15/02/2017 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 14/07/2017 | 21/09/2017 | 27/10/2017 | 20/11/2017
14/01/2016 | 03/02/2016 | 18/02/2016 | 29/03/2016 | 20/04/2016 | 12/05/2016 | 30/05/2016 | 05/07/2016 | 15/07/2016 | 28/07/2016 | 28/10/2016 | 15/12/2016
10/12/2015 | 15/12/2015