Facultade de Fisioterapia

Comisión de Calidade

Composición


Equipo Decanal

Luís Alonso Bacigalupe
Susana Rodríguez Barcia
Maribel Del Pozo Triviño

Decano
Secretaria
Enlace de Igualdade

Profesorado - Sector A

Inmaculada Concepción Báez Montero
Carmen Becerra Suárez
Xosé Henrique Costas González
Miguel Cuevas Alonso
Jorge Figueroa Dorrego
Francisco José Ledo Lemos
Lourdes Lorenzo
Ana Luna Alonso
José Montero Reguera
Ana María Pereira Rodríguez
Antonio Rifón Sánchez
Veljka Ruzicka Kenfel
Elena Sánchez Trigo
Eduardo Varela Bravo
José Yuste Frías

Coordinadora do Mestrado en Lingüística Aplicada
Coordinadora do Mestrado en Teatro e Artes Escénicas
Director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina
Director do Departamento de Lingua Española
Coordinador do Mestrado en Estudos Ingleses Avanzados
Coordinador do Grao EGE e do Grao CCLEL
Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación
Electa sector PDI
Director do Departamento de Literatura Española e Teoría da literatura
Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación
Coordinador do Grao en Estudos de Galego e Español
Directora do departamento de Filoloxía Inglesa,Francesa e Alemá
Directora do Departamento de Tradución e Lingüística
Coordinador do Grao en Linguas Estranxeiras
Coordinador do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional

Alumnado - Sector C

Cristina López Pais

Raquel Pereira Romasanta

Julián Rial Lago

Persoal de Administración e Servizos (PAS) - Sector D

Alberto Pérez Pereira


Funcións


As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.


Actas


18/01/2017 | 15/02/2017 | 24/03/2017 | 05/05/2017 | 14/07/2017 | 21/09/2017 | 27/10/2017
14/01/2016 | 03/02/2016 | 18/02/2016 | 29/03/2016 | 20/04/2016 | 12/05/2016 | 30/05/2016 | 05/07/2016 | 15/07/2016 | 28/10/2016 | 15/12/2016
10/12/2015 | 15/12/2015