Funcións

A Comisión de Validacións asesora e toma acordos sobre a aplicación das normas académicas e recoñecemento de créditos.

Composición

  • Miguel Cuevas Alonso – Secretario

Profesorado – Sector A

  • Montserrat Ribao Pereira (CCLEL)
  • Ana María Pereira Rodríguez (T&I)
  • Rosalía Rodríguez Vázquez (GLE)
  • M.ª José Corvo Sánchez (FAGE)

Profesorado – Sector B

  • David Tizón Couto

Estudantado

  • Vacante