Funcións

A Comisión de Extensión Universitaria resolve sobre as propostas e calendario de actividades e eventos culturais da facultade.

Composición

  • Inmaculada Anaya Revuelta (por delegación do decano)

Profesorado – Sector A

  • Teresa Caneda Cabrera
  • Veljka Ruzicka Kenfel
  • Xosé A. Fernández Salgado

Profesorado – Sector B

  • Vacante

Estudantado – Sector C

  • Alba Zels Garrido
  • Gelsys de la Caridad Morales Nicó

Persoal de Administración e Servizos – Sector D

  • Rosa María López González