Funcións

A Comisión de Extensión Universitaria resolve sobre as propostas e calendario de actividades e eventos culturais da facultade.

Composición

  • Inmaculada Anaya Revuelta (por delegación do decano)

Profesorado – Sector A

  • Xosé Henrique Costas González (CCLEL)
  • Veljka Ruzicka Kenfel (TeI)
  • Xosé A. Fernández Salgado (FAGE)
  • Teresa Caneda Cabrera (GLE)

Profesorado – Sector B

  • Pablo Romero Fresco

Estudantado – Sector C

  • Vacante

Persoal de Administración e Servizos – Sector D

  • Rosa María López González