Prof. Dra. D.ª Camiño Noia Campos

Catedrática de Filoloxía Galega
Decana, 23/11/1990 – 05/10/1992 e 01/10/2005 – 23/11/2005

 

Prof. Dra. D.ª Dolores Troncoso Durán

Catedrática de Literatura Española
Decana, 06/10/1992 – 10/01/1994 e 27/10/2008 – 06/02/2009

 

Prof. Dr. D. Celso Rodríguez Fernández

Catedrático de Filoloxía Latina
Decano, 11/01/1994 – 16/03/1994 e 31/07/1995 – 03/07/1998

 

Prof. Dr. D. Xosé Antonio Palacio Sánchez

Catedrático de Escola Universitaria de Filoloxía Galega
Decano, 17/03/1994 – 30/07/1995

 

Prof. Dr. D. Manuel Ángel Candelas Colodrón

Catedrático de Literatura Española
Decano, 04/07/1998 – 23/05/2002

 

Prof. Dr. D. Luis Domínguez Castro

Catedrático de Historia Contemporánea
Decano, 24/05/2002 – 24/05/2005

 

Prof. Dra. D.ª María do Carmo Henríquez Salido

Catedrática de Lingua Española
Decana, 25/05/2005 – 30/09/2005

 

Prof. Dr. D. Joaquín Sueiro Justel

Catedrático de Escola Universitaria de Lingua Española
Decano, 24/11/2005 – 19/04/2006, 15/05/2006 – 11/01/2007
e 20/03/2007 – 26/10/2008

 

Prof. Dra. D.ª María Rosa Pérez Rodríguez

Profesora Titular de Lingua Española
Decana, 07/02/2009 – 18/09/2015

 

Prof. Dr. D. Luis Alonso Bacigalupe

Profesor Titular de Tradución e Interpretación
Decano, 25/11/2015 – 18/02/2020