As xornadas de acollida 2020/2021 celebraranse os días 21 e 22 de setembro de 2020 coa participación dos coordinadores/as de PAT e grao.

Nestas xornadas, o estudantado recibe información sobre o centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de cada órgano de representación.

Xornadas de acollida 2020/2021