O traballo de fin de grao forma parte como módulo, materia ou disciplina do plano de estudos de todo título oficial de grao. No seu deseño debe preverse que a súa elaboración, avaliación e cualificación teñan lugar dentro do período previsto para realizar os estudos.

É un traballo persoal, que cada estudante realizará de maneira autónoma baixo a titorización do centro e debe permitirlle mostrar de forma integrada a adquisición das competencias e dos contidos formativos asociados ó título. En ningún caso pode ser un traballo presentado con anterioridade polo/a estudante nalgunha materia de calquera titulación, aínda que pode integrar ou desenvolver liñas de traballo xa iniciadas con anterioridade no marco dos estudos da titulación.

No caso de que o traballo reproduza un texto publicado dixitalmente ou en formato tradicional, sen que o/a autor/a se faga eco desta cirscuntancia e o presente como propio e orixinal, considerarase como plaxio. O plaxio constituirá motivo de suspenso.

 

Traballo Fin de Grao 2020/2021

 

REGULAMENTO DO TFG

FORMULARIOS DO TFG

 

Calendario para a asignación de liñas de traballo e titores/as de Traballo Fin de Grao

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa
Novembro 2020 Ata o 06/11/2020 Do 17/11/2020 ao 20/11/2020
Febreiro 2021 Ata o 05/02/2021 Do 16/02/2021 ao 19/02/2021
Xuño 2021 Ata o 14/06/2021 24/06/2021, 25/06/2021 e 28/06/2021
Xullo 2021 Ata o 08/07/2021 Do 20/07/2021 ao 23/07/2021

 

OFERTA DO TFG

  • Grao GTI
  • Grao GLE
  • Grao GCLEL

ASIGNACIÓN DO TFG

  • Grao GTI
  • Grao GLE
  • Grao GCLEL

TRIBUNAIS DO TFG