O documento básico do SGC implantado na FFT é o Manual de Calidade, no que se definen as características xerais do sistema, os requisitos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou aos procedementos que o desenvolven.

Manual de Calidade

Anexos