Funcións

As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía de Calidade (SGC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.

Composición

Decano

 • José Montero Reguera

Secretaria

 • María Seijas Montero

Profesorado – Sector A

 • Alexandre Rodríguez Guerra
 • Ana María Pereira rodríguez
 • Antonio Chas Aguión
 • Antonio Rifón Sánchez
 • Beatriz Rodríguez Rodríguez
 • Carmen Luna Sellés
 • Fernando Ramallo Fernández
 • Helena Cortés Gabaudan
 • Inmaculada C. Báez Montero
 • Javier de Agustín Guijarro
 • Jorge Figueroa Dorrego
 • José Yuste Frías
 • Lourdes Lorenzo García
 • María Dolores González Álvarez
 • Rosalía Rodríguez Vázquez

Enlace de igualdade

 • Maribel Del Pozo Triviño

Representante de persoas tiTuladas

 • Alexia Dotras Bravo

Estudantado – Sector C

 • Alba Zels Garrido
 • Marinha Paradelo Veiga
 • Pedro López Morillo

Persoal de Administración e Servizos – Sector D

 • Belén Otero Rey

Representante da sociedade

 • Marta Souto González

 

Actas

2021: 15/IV | 06/VII
2020: 25/V | 26/VI | 21/VII | 17/IX | 21/XII
2019: 7/III | 10/V | 7/VI | 4/VII23/VII

2018: 9/II | 30/V11/XI
2017: 18/I | 15/II | 24/III | 5/V | 14/VII | 21/IX | 27/X | 20/XI
2016: 14/I | 3/II | 18/II | 29/III | 20/IV | 12/V | 30/V | 5/VII | 15/VII | 28/VII | 28/X | 15/XII
2015: 10/XII | 15/XII