Funcións

As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía de Calidade (SGC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.

Composición

Decano

 • José Montero Reguera

Secretaria

 • María Seijas Montero

Profesorado – Sector A

 • Inmaculada C. Báez Montero
 • María del Carmen Cabeza Pereiro
 • Antonio Chas Aguión
 • Miguel Cuevas Alonso
 • Xosé Henrique Costas González
 • Óscar Ferreiro Vázquez
 • María Dolores González Álvarez
 • Rebeca Cristina López González
 • Lourdes Lorenzo García
 • Carmen Luna Sellés
 • Fernando Ramallo Fernández
 • Beatriz Rodríguez Rodríguez
 • Rosalía Rodríguez Vázquez
 • Martín Urdiales Shaw
 • María Teresa Veiga Díaz

Enlace de igualdade

 • María del Carmen Cabeza Pereiro

Representante de persoas tiTuladas

 • Alexia Dotras Bravo

Estudantado – Sector C

Persoal de Administración e Servizos – Sector D

 • Belén Otero Rey

Representante da sociedade

 • Marta Souto González

 

Actas

2022: 24/II | 9/VI | 5/VII | 11/VII | 21/IX
2021: 15/IV | 06/VII | 22/VII | 16/XI
2020: 25/V | 26/VI | 21/VII | 17/IX | 21/XII
2019: 7/III | 10/V | 7/VI | 4/VII23/VII

2018: 9/II | 30/V11/XI
2017: 18/I | 15/II | 24/III | 5/V | 14/VII | 21/IX | 27/X | 20/XI
2016: 14/I | 3/II | 18/II | 29/III | 20/IV | 12/V | 30/V | 5/VII | 15/VII | 28/VII | 28/X | 15/XII
2015: 10/XII | 15/XII