Facultade de Fisioterapia

Calendario académico

Curso académico 2019/2020


Calendario de docencia


CuatrimestreInicioFin
1º cuatrimestre 09/09/2019 13/12/2019
2º cuatrimestre 27/01/2020 08/05/2020


Calendario de exámenes


ConvocatoriaInicioFin
Octubre 2019 23/09/2019 18/10/2019
1º cuatrimestre 16/12/2019 17/01/2020
2º cuatrimestre 11/05/2020 22/05/2020
Julio 2020 22/06/2020 10/07/2020

Patrón de la FFT (festivo): 30/04/2020

Calendario acádemico de la FFT 2019/2020
Calendario acádemico de UVIGO 2019/2020