Facultade de Fisioterapia

Coordination


Coordinadores da FFT - Curso académico 2019-2020
CoordinaciónResponsableTeléfonoEmail
Grao en Ciencias da Linguaxe e E.L. Francisco José Ledo Lemos 986 812 362
Grao en Tradución e Interpretación Ana M.ª Pereira Rodríguez 986 812 360
Grao en Linguas Estranxeiras Nuría Yáñez Bouza (en funcións) 986 818 777
Prácticas en empresas Lourdes Lorenzo García 986 812 360
Enlace de Igualdade Maribel del Pozo Triviño 986 813 645
Estudantes con necesidades especiais José Montero Reguera 986 812 332