Facultade de Fisioterapia

Grants and ScholarshipsMinisterio de Educación y Formación Profesional


Description G M P Start Finish
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga"02/01/201931/01/2019
Bolsas de carácter xeral01/08/201915/10/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Universidade de Vigo


Description G M P Start Finish
Bolsas de residencia 2019/202007/08/201906/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/201215/02/201901/03/2019
Bolsas Santander Equality, 2019/202001/09/201931/01/2020

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Xunta de Galicia


Description G M P Start Finish
Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún estado membro da Unión Europea durante o verán, co obxecto de coñecer a lingua dese país.26/01/201914/03/2019
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.12/09/201921/10/2019
Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de mestrado que se inicien nunha universidade galega26/02/201930/04/2019
Bolsas para o estudantado con dificultades económicas29/01/201931/07/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed callUniversidade de Vigo


Description G M P Start Finish
Axudas para estudantes con circunstancias económicas ou familiares especiais no curso 2018/201930/04/201916/05/2019
Bolsa Comedor11/02/201908/03/2019
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2019/202017/07/201904/05/2020

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed callMinisterio de Educación y Formación Profesional


Description G M P Start Finish
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios02/07/201918/09/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Universidade de Vigo


Description G M P Start Finish
Bolsa de formación en normalización lingüística 2018/201907/12/201821/12/2018
Bolsas das Unidades e Áreas, curso 2019/202005/06/201928/06/2019
Bolsas de formación en centros 2019/202031/05/201928/06/2019
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2019/202010/07/201906/08/2019
Bolsas de formación en deseño textil, 2018/201902/01/201918/01/2019
Bolsas de formación en Responsabilidade Social Universitaria e Axenda 2030, curso 2018/201908/03/201921/03/2019
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2018/1915/04/201930/04/2019
Bolsas para desenvolver actividades relacionadas cos Sistemas Informáticos, 2019/202031/05/201928/06/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed callMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades


Description G M P Start Finish
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 201830/01/201913/02/2019
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 201817/01/201931/01/2019
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 201815/01/201929/01/2019
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores09/10/201829/10/2018
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 201809/01/201930/01/2019
Axudas para incentivar a incorporación estable de doutores (IDE)07/05/201921/05/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Ministerio de Educación y Formación Profesional


Description G M P Start Finish
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 09/10/201829/10/2018

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Universidade de Vigo


Description G M P Start Finish
Axudas predoutorais01/09/201910/10/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Xunta de Galicia


Description G M P Start Finish
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade A)14/06/201915/07/2019
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral (modalidade B)01/08/201902/09/2019
Axudas de apoio á etapa predoutoral31/01/201928/02/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed callMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades


Description G M P Start Finish
Axudas á mobilidade predoutoral para a realización de estadías breves en centros de I+D11/09/201820/09/2018

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Ministerio de Educación y Formación Profesional


Description G M P Start Finish
Axudas á mobilidade para estadías breves e traslados temporais 22/10/201807/11/2018
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador 24/04/201924/05/2019
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores 22/01/201912/02/2019
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga" 22/01/201912/02/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Universidade de Vigo


Description G M P Start Finish
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/202007/06/201928/06/2019
Bolsas de mobilidade para a realización de actividades de carácter formativo, curso 2018/201922/05/201924/06/2019
Bolsas de Mobilidade para o alumnado de Doutoramento23/04/201924/05/2019
Bolsas de Mobilidade para o alumnado dos Mestrados Universitarios, 2018/1913/05/201914/06/2019
Bolsas de mobilidade RSU e Axenda 2030 para a realización de TFG/TFM en países en desenvolvemento 2018/201923/04/201910/05/2019
Bolsas de viaxe07/05/201915/06/2019
Estadías en centros de investigación07/05/201915/06/2019
Visita de investigadores e investigadoras07/05/201928/06/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Xunta de Galicia


Description G M P Start Finish
Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes "Erasmus+"03/01/201904/02/2019
Bolsas destinadas ao estudantado universitario que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios30/07/201905/09/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed callMinisterio de Educación y Formación Profesional


Description G M P Start Finish
Certame Universitario Arquímedes02/08/201919/08/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Universidade de Vigo


Description G M P Start Finish
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego05/04/201930/08/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Grao04/07/201930/09/2019
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Mestrado04/07/201930/09/2019
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento16/11/201828/11/2018
Premios Consello Social _UVigoHumana18/09/201903/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga05/06/201913/09/2019
Premios Extraordinarios de Doutoramento 201916/09/201927/09/2019
VI Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM23/09/201911/10/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call


Xunta de Galicia


Description G M P Start Finish
Premio Comunicar en Igualdade01/03/201916/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario29/05/201928/06/2019

Recipients: G - degree students, M - master students, P - PhD students

Opened call | Closed call