Táboa de PDI do centro por categoría

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 5 3 8 5.92%
CEU 1 0 1 0.74%
PTU 30 27 57 42.22%
TEU 1 3 4 2.96%
ID 1 0 1 0.74%
PCD 5 14 19 14.07%
PAD 0 1 1 0.74%
PA 5 13 18 13.33%
Outros 5 21 26 19.26%
TOTAL 53 82 135 100%

 

Outros enlaces de interese