Atención ao alumnado de grao

Área de estudos de grao

Ubicación: Secretaría de alumnado da FFT
Nome Posto Teléfono Email
Esther Amosa Mendoza Xefa da Área 986 812 253 secfft@uvigo.es
Mª Mercedes Rial Conde Xefa de negociado 986 812 259 secfft@uvigo.es
Juan Antonio de Marcos Vázquez Posto base 986 812 259 secfft@uvigo.es

 

Atención ao alumnado de máster e doutoramento

Área de estudos de máster e doutoramento

Ubicación: Secretaría de alumnado da FFT​
Nome Posto Teléfono Email
Jesús Andrés Iglesias Xefa da Área 986 130 219 posgraoxsh4@uvigo.es
Francisco M. Nogueiras Justo Xefe de negociado 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es
Mª Begoña Villanueva San Martín Xefa de negociado 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es
Mª Ángeles Sandino Martínez Xefa de negociado 986 130 220 posgraoxsh1@uvigo.es

 

Decanato da FFT

Negociado de Asuntos Xerais

Ubicación: Decanato da FFT
Nome Posto Teléfono Email
Rosa Mª López González Xefa de Negociado 986 812 375 sdfft@uvigo.es

 

Atención a Departamentos da FFT

Negociado de Apoio á xestión de centros e departamentos

Ubicación: Planta 0 da FFT. Antiga sede administrativa do Dpto. de Tradución e Lingüística
Nome Posto Teléfono Email
Mª Belén Otero Rey Xefa de Negociado 986 813 799 udhumanidades@uvigo.es
Mª Dolores Gómez Fernández Xefa de Negociado 986 813 799
986 812 371
udhumanidades@uvigo.es

 

Área Económica

Asuntos Económicos

Ubicación: 4ª Planta da FCCEE
Nome Posto Teléfono Email
Mª Asunción Marzán González Xefa de Área 986 812 545 a.marzan@uvigo.es
Paula Ramil Vázquez Xefa de Negociado 986 812 403 areaeconomica@uvigo.es
Rafael Cid Álvarez Xefa de Negociado 986 812 379 areaeconomica@uvigo.es
Alberto Pérez Pereira Xefa de Negociado 986 812 544 areaeconomica@uvigo.es

 

Asistencia informática da FFT

Procedemento e datos de contacto para solicitar asistencia informática no Ámbito Xurídico-Social e Humanidades

Ubicación: Decanato da FCCEE
Nome Posto Teléfono Email
José Luis Ríos Beis Soporte informático 986 818 719 soporte-xsh@uvigo.es

 

Área de Apoyo á Investigación e á Transferencia

Ubicación: Planta 0 da FCCXXT (antiga sede administrativa do Dpto. de Dereito Privado)
Nome Posto Teléfono Email
Fernando Troncoso Merino Xefe de Área 986 130 217 uaxitaxsh@uvigo.es
Marta González Rodríguez Xefa de Negociado 986 813 417 uaxitaxsh@uvigo.es

 

Administrador dos ámbitos Xurídico-Social e Humanidades

Ubicación: 4ª Planta da FCCEE
Nome Posto Teléfono Email
Ángel Nieto Rodríguez Administrador 986 812 546 administrador-xsh@uvigo.es

 

Área de Servizos Xerales (Conserxaría)

Conserxaría (Quenda de mañá)

Ubicación: Planta 0 da FFT
Nome Posto Teléfono Email
Miguel Iglesias Van Der Woude T.E. de servizos xerais 986 812 251 confft@uvigo.es
Antonio Manuel Rodríguez González A.T. de servizos xerais 986 812 251 confft@uvigo.es
Constantino Fernández Rodríguez A.T. de servizos xerais 986 812 251 confft@uvigo.es

 

Conserxaría (Quenda de tarde)

Ubicación: Planta 0 da FFT
Nome Posto Teléfono Email
Jorge Pérez Álvarez A.T. de servizos xerais 986 812 251 confft@uvigo.es
Manuel Vidal Gude A.T. de servizos xerais 986 812 251 confft@uvigo.es