Composta mediante sorteo público en presencia do decano, do secretario da Facultade de Filoloxía e Tradución e da xefa do negociado de Asuntos Xerais conforme ao establecido no artigo 10.2.c do Regulamento Electoral Xeral da Universidade de Vigo o 24 de marzo de 2022.

PDI

  • Titular – Rebeca Cristina López González
  • Suplente – Elena Sánchez Trigo

PAS

  • Titular – Miguel Iglesias van der Woude
  • Suplente – Belén Otero Rey

Estudantado

  • Titular – Ana Bartolomé Liñares
  • Suplente – María Herrero Prado

Actas