English in Gibraltar: Modelling Englishes in non-postcolonial territories

A profesora Cristina Suárez-Gómez abordará a complexidade do contexto sociolingüístico de Xibraltar e a caracterización do inglés falado neste territorio segundo os modelos teóricos de análise das variedades do inglés máis recentes.

Organiza: Prof.ª Elena Seoane

Acceso (Campus remoto): BAPnu6S9