Conferencia A edición de libro de texto: fluxos de traballo