Acto de apertura do curso 2022/2023

15 de setembro de 2022
De 11.00 a 13.00 h
Salón de actos da Facultade
de Filoloxía e Tradución
Campus de Vigo