Curso académico 2021/2022

Coordinación Responsable Teléfono E-mail
Grao en CC da Linguaxe e E.L. Carmen Luna Sellés 986 812 354
Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Carmen Luna Sellés 986 812 354
Grao en Tradución e Interpretación Ana M.ª Pereira Rodríguez 986 812 360
Grao en Linguas Estranxeiras Jesús González Maestro 986 812 328
Prácticas en empresas Lourdes Lorenzo García 986 812 360
Enlace de Igualdade Maribel del Pozo Triviño 986 813 645
Estudantes con necesidades especiais Inmaculada Anaya Revuelta 986 812 377