Curso académico 2020/2021

Coordinación Responsable Teléfono E-mail
Grao en CC da Linguaxe e E.L. Antonio Rifón Sánchez 986 812 357
Grao en Tradución e Interpretación Ana M.ª Pereira Rodríguez 986 812 360
Grao en Linguas Estranxeiras Helena Cortés Gabaudan 986 812 337
Prácticas en empresas Lourdes Lorenzo García 986 812 360
Enlace de Igualdade Maribel del Pozo Triviño 986 813 645
Estudantes con necesidades especiais Inmaculada Anaya Revuelta 986 812 377