Curso académico 2022/2023

Coordinación Responsable Teléfono E-mail
Grao en CC da Linguaxe e E.L. Carmen Luna Sellés 986 812 354
Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española Carmen Luna Sellés 986 812 354
Grao en Tradución e Interpretación Rebeca Cristina López González 986 813 412
Grao en Linguas Estranxeiras Rosalía Rodríguez Vázquez 986 813 473
Prácticas en empresas Lourdes Lorenzo García 986 812 360
Enlace de Igualdade Maruxa Cabeza Pereiro 986 812 355
Estudantes con necesidades especiais Inmaculada Anaya Revuelta 986 812 377