Tabuyo Santaclara

Contratado/a predoutoral Xunta

Área de Filoloxía Inglesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

sara.tabuyo.santaclara@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Linguas Estranxeiras

V01G180V01602 | Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés