Pauser

Lector/a

Área de Filoloxía Alemana
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

Facultade de Filoloxía e Tradución
Pavillón B, Despacho 39
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 448
mpauser@uvigo.es

Breve CV

Maxi Pauser é alemá de nacemento e formación. Estudou Filoloxía Hispánica en España. Licenciouse en 2012 na Universidade de Vigo, onde traballa na súa tese de doutoramento. Durante os cursos 2014/2015 e 2015/2016 foi profesora de español (contratada predoutoral) no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. Dende o ano 2016 traballa como lectora de alemán no Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá da mesma Universidade.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Linguas Estranxeiras

V01G180V01107 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán
V01G180V01305 | Segundo idioma estranxeiro III: Alemán
V01G180V01505 | Terceiro idioma estranxeiro I: Alemán
V01G180V01704 | Terceiro idioma estranxeiro II: Alemán

Grao en Tradución e Interpretación

V01G230V01107 | Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán

2º cuadrimestre

Grao en Linguas Estranxeiras

V01G180V01206 | Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán

Grao en Tradución e Interpretación

V01G230V01207 | Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán

 

Investigación

Grupo de investigación

Gramática, Discurso e Sociedades (GRADES)

Liñas de investigación

  • Ensino e aprendizaxe de linguas
  • Aprendizaxe de terceiras linguas (ATL)
  • Ensino e aprendizaxe do alemán como lingua estranxeira