Parafita Couto

Investigador/a doutor/a

Área de Filoloxía Inglesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

mariacarmen.parafita@uvigo.gal

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Linguas Estranxeiras

V01G180V01908 | Lingua e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés