Curso académico 2020/2021

Calendario de docencia

Cuadrimestre Inicio Fin
1º cuadrimestre 21/09/2020 15/01/2021
2º cuadrimestre 08/02/2021 21/05/2021

 

Calendario de exames

Convocatoria Inicio Fin
Outubro 2019 28/09/2020 23/10/2020
1º cuadrimestre 18/01/2021 29/01/2021
2º cuadrimestre 24/05/2021 04/06/2021
Xullo 2020 21/06/2021 09/07/2021

 

Cronograma de actividades