Xornadas de acollida 2019/2020

As xornadas de acollida 2019/2020 celebraranse os días 5 e 6 de setembro de 2019.

Nestas xornadas, o alumnado recibe información sobre o centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de cada órgano de representación.

Xornadas de acollida da FFT (05/09/2019)

Xornadas de acollida do campus de Vigo (06/09/2019)