Organización da docencia na FFT por mor da COVID-19

Consultar no apartado de horarios.