Defensa tese de doutoramento: Simbología y creatividad léxico-semántica en Mia Couto – Una propuesta de análisis traductológico

O vindeiro luns 12 de xullo ás 10:00 horas terá lugar a defensa da tese de doutoramento titulada «Simbología y creatividad léxico-semántica en Mia Couto – Una propuesta de análisis traductológico», elaborada polo doutorando Andrés José Salter Igleias e dirixida pola doutora Maribel del Pozo Triviño e o doutor Alberto Álvarez Lugrís, dentro do Programa de doutoramento en Tradución e paratradución.

O tribunal estará composto pola profesora doutora Teresa María Menano Seruya, da Universidade de Lisboa (Presidenta), a profesora doutora Clara Maria Laranjeira Sarmento e Santos, do Centro de Estudos Interculturais (CEI) do ISCAP de Porto (Vogal) e o profesor doutor Anxo Fernández Ocampo, da Universidade de Vigo (Secretario).

A sesión de defensa celebrarase na Sala virtual 2 da Escola internacional de doutoramento. O contrasinal de acceso como alumnado para o público asistente é 7QEhTsgA.