Defensa da tese de doutoramento: Contemporary Indigenous Women´s Fiction from the Pacific: Discourses of Resistance and the (Re)Writing of Spaces of Violence and Desire

Doctoranda: Ana Cristina Gomes da Rocha (co apoio do Grupo de Investigación BIFEGA e do Proxecto de Investigación “Bodies in Transit: Differences and Indifference”.

Dirixen: Belén Martín Lucas

Día e hora: 17 de marzo ás 10h

Campus remoto: EIDO – Sala de teses 2 Contrasinal estudantado: 7QEhTsgA