EUGENIO COSERIU (1921-2002)
Doutor honoris causa, 17/03/1995
Madriña: Prof. Dra. D.ª María do Carmo Henríquez Salido

 


XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE (1906-1996)
Doutor honoris causa, 31/05/1996
Madriña: Prof. Dra. D.ª Camiño Noia Campos

 


XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN
Doutor honoris causa, 19/05/1999
Madriña: Prof. Dra. D.ª Camiño Noia Campos

 


CARLOS FUENTES MACÍAS (1928-2012)
Doutor honoris causa, 29/05/2001
Padriño: Prof. Dr. D. Manuel Ángel Candelas Colodrón

 


AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ (1947-2016)
Doutor honoris causa, 28/01/2013
Padriño: Prof. Dr. D. Xosé Henrique Costas González

 


ERIN MOURE
Doutora honoris causa, 22/06/2016
Madriña: Prof. Dra. D.ª Belén Martín Lucas