Ulysses de James Joyce

Proxectarase o filme (50 minutos) » EL Ulises de James Joyce: Cien años de una obra maestra» (vo ingés con subtitulos en castelán) seguido dunha conversa moderada pola profesora M. Teresa Caneda Cabrera.

Organiza: Grupo de investigación NETEC
Intervén: M. Teresa Caneda Cabrera

Actividade da serie Irish Studies at UVigo.