Apertura de curso 2021/2022

No acto realizarase a entrega de premios «Concita Cunqueiro».

Ademais, entrevistaremos a Estrella Montolío (Catedrática de Lingua Española) e a Manuel González (Catedrático de Filoloxía Románica).