Soto Andión

Senior Lecturer

Area of Galician and Portuguese Philology
Department of Galician and Latin Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón A, Despacho A31

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 758
xsotoandion@uvigo.es

Short CV

Doutor en lingüística galega. Profesor Titular de Universidade. Foi boseiro no ILG e no CCG e mais traballou como lingüista na administración autonómica e nos medios de comunicación. Realizou estadías de investigación na Universidade de Oxford e estadías docentes na Universidade de Helsinki. Publicou traballos en revistas internacionais de prestixio.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01301 | Language and oral and written communication: Galician

2nd term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01904 | Lexicology and phraseology of the Galician language

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01226 | Temas de Lingüística Contrastiva
V01M126V01205 | Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01201 | Language: language A2, I: Written and oral expression: Galician