Fernández Salgado

Senior Lecturer

Area of Galician and Portuguese Philology
Department of Galician and Latin Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón A, Despacho 46

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 271
xsalgado@uvigo.es

Short CV

Xosé Antonio Fernández Salgado (Ferreiravella, 1966) é Doutor en Filoloxía galega pola USC. Foi bolseiro do ILG (1988-1992), Editor de Santillana-Obradoiro (1993-1998) e actualmente Profesor da UVigo dende 1998. É autor de Marcial Valladares. Biografía dun precursor no Rexurdimento galego (Deputación de Pontevedra, 2005) e de varios traballos que analizan os dicionarios, as gramáticas e as propostas ortográficas do galego no século XIX. Realizou tamén varias edicións críticas da obra de M. Valladares Colección de refráns (Tabeirós Terra 2003), Poesía (Xerais 2003), Majina, ou a filla espúrea (Sotelo Blanco 2011) , e do texto Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas (Laiovento 2017). É coautor así mesmo do Nivel Soleira da lingua galega (Consello de Europa 1993) e do Diccionario de Dúbidas da Lingua Galega (Galaxia 1991).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Foreign Languages

V01G181V01107 | Language: Galician language written and oral communication

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01903 | Syntax of the Galician language I

Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española

V01G430V01110 | Lingua: Comunicación oral e escrita en galego

2nd term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01902 | Phonetics and phonology of the Galician language

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01205 | Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe