Marta Rodríguez

Associate Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Edificio Isaac Newton
Despacho 5
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 803
vmarta@uvigo.es

Short CV

Doutora en Tradución e Interpretación. Especializada en tradución médica. Autora de numerosos artigos e ponencias no ámbito da tradución médica. Membro do comité de redacción de Panace@ Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción. Socia plena de TREMÉDICA. Tutora del curso online sobre traducción médica en Trágora Formación.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01313 | Tools for translation and interpreting II: Documentation

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01607 | Translation language 1, III: French-Galician

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 16:00 to 18:00, Newton 5 (izquierda), Facultade de Filoloxía e Tradución

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Research topics

  • Tradución médica
  • Terminoloxía médica
  • Xéneros textuais médicos