Rodríguez Barcia

Senior Lecturer

Area of Spanish Language
Department of Spanish Language

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón A, Despacho 57

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 645
barcia77@uvigo.es

Short CV

Profesora Contratada Doutora no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. Con anterioridade fun Profesora Axudante e bolseira de investigación dende 1998. Acreditada como Profesora Titular de Universidade en 2015. Premio extraordinario de Doutoramento en 2005 e Premio de investigación da Deputación de Pontevedra en 2007. Traballou dende o ano 1999 en distintos ámbitos da análise do discurso, a lexicografía e a historiografía lingüística, especialmente na presenza de ideoloxía no discurso lexicográfico e na construción discursiva de estereotipos. Entre as súas aportacións máis recentes destaca a Introducción a la Lexicografía publicada en 2016 pola Editorial Síntesis dentro da colección “Claves de la Lingüística”.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01103 | Lingüística Aplicada

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01402 | Language A2, II: Introduction to specialisation languages: Spanish

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01967 | Textual practices: essay