Montero Küpper

Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 32

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 369
smontero@uvigo.es

Short CV

Silvia Montero Küpper é profesora de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo, onde imparte clases teóricas e prácticas de tradución no grao e no mestrado, así como no programa de doutoramento. A súa investigación actual está centrada na tradución editorial especialmente dende e cara ó galego, nas políticas de tradución e sostibilidade cultural e na lexicografía galego-alemán-galego. É investigadora principal do grupo de investigación BITRAGA e membro do proxecto “Panorama e desenvolvemento da tradución en Galicia” da Universidade de Vigo. Conta con varias contribucións en congresos internacionais e publicacións sobre aspectos contrastivos entre as linguas alemá e galega, así como sobre paratextos e tradución e coeditou os volumes Tradución e Política editorial de Literatura infantil e xuvenil, Vigo 2006, e Translation Quality Assessment Policies from Galicia, Berna (etc.) 2011, entre outros.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01510 | Translation language 2, II: German-Galician
V01G230V01935 | Specialised translation language 2: Cultural services: German-Galician

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01413 | Translation language 2, I: German-Galician
V01G230V01414 | Translation language 2, I: German and Spanish

Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional

V01M128V01213 | Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.