de Carlos Villamarín

Senior Lecturer

Area of Business Organisation
Department of Business Organisation and Marketing

Contact information

Faculty of Business Sciences and Tourism
Edificio xurídico-empresarial
Despacho E/4-3

As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 735
pdecarlo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional

V01M128V01208 | Economía Aplicada á Tradución

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.