Cuevas Alonso

Lecturer

Area of Spanish Language
Department of Spanish Language

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón A, Despacho 56

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 334
miguel.cuevas@uvigo.es

Short CV

É licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Oviedo (2001), experto profesional en estatística aplicada ás Ciencias da Saúde (UNED, 2004) e doutor pola Universidade de Vigo (2011). Na actualidade é profesor contratado doutor no Departamento de Lingua Española da Universidade de Vigo. A maior parte da súa investigación desenvolveuna no seo de diversos proxectos financiados en convocatorias competitivas nacionais e internacionais. É autor de numerosos artigos e reseñas, só ou en colaboración, en Journal of the International Phonetic Association, Archivum, Estudios de Fonética Experimental, Language Design, Hesperia, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Lingüística Española Actual, Onomázein, Language in Society, Revue Roumaine de Linguistique, etc. Foi conferenciante na Universidade de Massachusetts (Amherst), na Universidade de Zúrich, na Universidade de Iasi e de Suceava (Rumanía), etc. Ten participado no Atlas Prosodique Multimédia de l’Espace Roman, no Atlas Interactivo da Entonación do Español e no Interactive Atlas of Romance Intonation.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01913 | Phonetics and phonology of the Spanish language
V01G400V01915 | Pragmatics and discourse

2nd term

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01202 | Aplicacións da Psicolingüística

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Variación da Linguaxe e Categorización Textual (LVTC)

Research topics

  • Fonética e fonoloxía do español
  • Análise do discurso
  • Historia da Lingüística