Urdiales Shaw

Senior Lecturer

Area of English Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón B, Despacho 46
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 366
urdiales@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

V01M121V01102 | Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono

2nd term

Bachelor’s Degree in Foreign Languages

V01G180V01601 | Literary scope II of a first foreign language: English
V01G180V01907 | Analysis of written/oral texts in the first foreign language: English

Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

V01M121V01207 | Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Tuesday: from 11:00 to 13:00, despacho B46, Facultade de Filoloxía e Tradución
– Thursday: from 11:00 to 13:00, despacho B46, Facultade de Filoloxía e Tradución

On-line tutorials in fixed timetable
The teaching staff has a on-line tutorials offer in a fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 17:00 to 19:00, in the Room 2587 of the Remote Campus.