Pérez Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Spanish Language
Department of Spanish Language

Contact information

Faculty of Philology and Translation

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 080
rosa@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01102 | Language: language A1, I: Written and oral expression: Spanish

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01302 | Language and oral and written communication: Spanish

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01107 | Avaliación

Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española

V01G430V01109 | Lingua: Comunicación oral e escrita en español

2nd term