Lorenzo García

Senior Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 47

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 360
llorenzo@uvigo.es

Short CV

Lourdes Lorenzo é profesora titular do Dpto. de Tradución e Lingüística da Universidade de Vigo. A súa docencia e investigación céntrase na tradución audiovisual (dobraxe, subtitulación, subtitulación para xordos) e na tradución de produtos infantís/xuvenís (literarios e audiovisuais). É autora, case sempre en colaboración coa Dra. Ana Mª Pereira, de numerosos artigos centrados na tradución audiovisual e na tradución de literatura infantil e xuvenil; é editora de numerosas publicacións relacionadas cos ámbitos antes mencionados e da revista AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil). Foi unha das fundadoras de ANILIJ en 1999 (Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil), da que na actualidade é tesoureira. Pertence ao grupo de investigación de Literatura Infantil e Xuvenil da Universidade de Vigo, co que participou en diversos proxectos nacionais e internacionais.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01930 | Specialised Translation A1 language-A2 language
V01G230V01932 | Specialised translation language 2: Cultural services: English-Galician

Máster Universitario en Tradución Multimedia

V01M079V01104 | Doblaxe

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01923 | Audiovisual media translation language 1: English-Spanish
V01G230V01927 | Publishing translation language 1: English-Spanish

Máster Universitario en Tradución Multimedia

V01M079V01205 | Prácticas en Empresas

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01409 | Translation language 2, I: English-Galician
V01G230V01410 | Translation language 2, I: English-Spanish

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.