Corvo Sánchez

Senior Lecturer

Area of German Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón B, Despacho 35

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 085
mcorvo@uvigo.es

Short CV

Doutora en Filoloxía pola Universidade de Salamanca e membro do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá da Universidade de Vigo dende o ano 1995. Docencia e investigación do alemán como lingua estranxeira, literatura alemá e aspectos socioculturais, lingüísticos, metodolóxicos e didácticos na historia do ensino e aprendizaxe das linguas estranxeiras no Occidente europeo, con dedicación principal ao par de linguas alemán e español. Labores de coordinación docente, de dirección investigadora e de xestión académica.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Foreign Languages

V01G181V01203 | Second foreign language III: German

Bachelor’s Degree in Foreign Languages

V01G180V01505 | Third foreign language I: German
V01G180V01704 | Third foreign language II: German

2nd term

Degree in Foreign Languages

V01G181V01112 | Modern language: Second foreign language II: German
V01G181V01209 | Second foreign language IV: German

Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española

V01G430V01112 | Idioma moderno: Idioma (A) Alemán II

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.