Corvo Sánchez

Lecturer

Area of German Philology
Department of English, French and German Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón B, Despacho 35
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 085
mcorvo@uvigo.es

Short CV

Doutora en Filoloxía pola Universidade de Salamanca e membro do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá da Universidade de Vigo dende o ano 1995. Docencia e investigación do alemán como lingua estranxeira, literatura alemá e aspectos socioculturais, lingüísticos, metodolóxicos e didácticos na historia do ensino e aprendizaxe das linguas estranxeiras no Occidente europeo, con dedicación principal ao par de linguas alemán e español. Labores de coordinación docente, de dirección investigadora e de xestión académica.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Foreign Languages

V01G180V01305 | Second foreign language III: German
V01G180V01505 | Third foreign language I: German
V01G180V01704 | Third foreign language II: German

2nd term

Degree in Foreign Languages

V01G181V01112 | Modern language: Second foreign language II: German

Bachelor’s Degree in Foreign Languages

V01G180V01405 | Second foreign language IV: German

Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española

V01G430V01112 | Idioma moderno: Idioma (A) Alemán II