Cabeza Pereiro

Senior Lecturer

Area of General Linguistics
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 53
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 355
cabeza@uvigo.es

Short CV

Carmen Cabeza Pereiro é profesora titular de Lingüística xeral na Universidade de Vigo. Investiga sobre as linguas de signos das comunidades xordas (nomeadamente a LSE), desde unha perspectiva funcional e cognitiva. Os seus derradeiros traballos abordaron as relacións entre gramática e discurso, a metáfora conceptual no léxico, e o cambio lingüístico e a gramaticalización. Tamén ten investigado algúns aspectos sociolingüísticos da comunidade xorda en España.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01102 | Linguistics: Introduction to applied linguistics

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01101 | Modelos e Métodos na Lingüística Actual

Materias Específicas para estudantado ISEP, Erasmus e Visitantes

ODIEV01H12003 | Lingua, sociedade e cognición

2nd term

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01208 | Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda

 

Tutorials

1st term

On-line concerted tutorials
The teaching staff has a on-line offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.