Domínguez Araújo

Associate Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Edificio Newton
Despacho 5

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 818 661
laradoar@uvigo.es

Short CV

Doutora en Tradución e Estudos Interculturais cunha tese sobre a avaliación para a aprendizaxe da interpretación pola Universidade Autónoma de Barcelona. Posgraduouse en interpretación de conferencias pola Universidade de Lisboa (EMCI) e obtivo o DEA en Tradución e Paratradución na Universidade de Vigo, cun traballo de investigación sobre didáctica da interpretación consecutiva. Licenciada en Tradución e interpretación (UVigo) e intérprete e tradutora autónoma, exerce como profesora asociada nesta universidade desde o ano 2006.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01906 | Advanced consecutive interpreting language 1: English-Spanish

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01618 | Consecutive interpreting language 1: English-Spanish

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.