Yuste Frías

Senior Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 33

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 331
jyuste@uvigo.es

Short CV

Licenciado e Doutor en Filosofía e Letras (Filoloxía Románica [Francés]) pola Universidade de Zaragoza, José Yuste Frías é Profesor Titular de Universidade no Departamento de Tradución e Lingüística da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo onde imparte docencia de grao dando clase de tradución directa e inversa na combinación francés-español-francés desde 1995 e de ortotipografía para traductores (revisión e corrección de textos) desde 2004. Especialista do símbolo e da imaxe en tradución, a súa docencia en posgrao e as súas investigacións centranse nos campos profesionais da tradución cultural (directa e inversa) de cómics, libros infantís, libros de arte e textos turísticos; a tradución publicitaria e a tradución para a pantalla. Teórico da tradución, as súas investigacións sobre a paratextualidade o levaron a publicar pioneiras reflexións sobre a importancia suma de calquera detalle paratextual na edición final das traducións e sobre o espazo liminar que ocupa, sempre, todo profesional da tradución e a interpretación que se prece, iniciando, na teoría da tradución, a corrente traductolóxica da Escola de Vigo coa creación dun novo termo traductolóxico: a noción de paratradución. As súas derradeiras publicacións sobre identidade e tradución, que desenvolven as liñas de investigación Mestizaxe e Migración do Grupo T&P, resultan ser reveladoras á hora de xestionar a diversidade cultural nos tempos de choque de civilizacións que corren.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01701 | Tools for translation and interpreting IV: Revision and correction of texts

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01608 | Translation language 1, III: Languages: French-Spanish

Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional

V01M128V01202 | Tradución Publicitaria
V01M128V01203 | Tradución de Videoxogos
V01M128V01219 | Traballo de Fin de Máster

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Traducción & Paratraducción

Research topics