Galanes Santos

Senior Lecturer

Area of Translation and Interpreting
Department of Translation and Linguistics

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón C, Despacho 31

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 062
iolag@uvigo.es

Short CV

Doutora en Filoloxía Galega (1999) con estudos de posgrao na Université de Laval (Quebec, Canadá) e estadía posdoutoral no Observatoire linguistique Sens-Texte de l´Université de Montréal, conta con experiencia profesional en tradución e revisión editorial (Escola Galega de Administración Pública, etc.) e como documentalista no Consello da Cultura Galega. Ademais de participar periodicamente en congresos, publicar artigos e monografías, é autora de varios dicionarios especializados. É responsable da liña de Terminoloxía e terminografía de Bitraga e investigadora principal dun proxecto de cooperación interuniversitaria con el Observatório de Neologia do Português Contemporâneo da U. de São Paulo e outras universidades brasileiras.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional

V01M128V01104 | Terminoloxía en Tradución

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01518 | Tools for translation and interpreting III: Terminology

2nd term

Bachelor’s Degree in Translation and Interpreting

V01G230V01611 | Translation language 2, III: French-Galician

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.