Luna Sellés

Senior Lecturer

Area of Spanish Literature
Department of Spanish Literature and Literary Theory

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón A, Despacho 45

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 354
virginials@uvigo.es

Short CV

Licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela (1987), realizou estudos de Doutoramento na Universidade de Santiago, doutorandose tamén en dita universidade. Dende 2005 ata 2010 foi Investigadora contratada da Universidade de Vigo a través do Programa Isidro Parga Pondal de incorporación de doutores a universidades galegas. Durante esta etapa foi membro do Proxecto “Edición de los Episodios nacionales de Galdós”, dirixido pola Catedrática Dolores Troncoso Durán, e do Grupo de investigación dirixido por Carmen Becerra, “Gonzalo Torrente Ballester”, subvencionado pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación e Cultura. Actualmente é Profesora Titular de dita universidade co perfil de profesora de Literatura hispanoamericana. Ten sido profesora visitante no Graduate Center da City University of New York (CUNY), na Universidade Federal de Santa Catalina (Brasil) e na Universidade Estadual do Oeste de Paraná (Brasil). Dende o curso 2011/2012 ata o curso 2013/2014 foi coordinadora do Mestrado de Teatro e Artes Escénicas da Universidade de Vigo no cal á súa vez impartiu a materia “Teatro latinoamericano contemporáneo”.

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01935 | Spanish literature of the 20th and 21th Centuries
V01G400V01936 | Hispanic literature I
V01G400V01966 | Textual practices: new formats

2nd term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01964 | Textual practices: dramatic writing

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

ELYCE/LITERACINE

Research topics