Fernández Salgado

Senior Lecturer

Area of Galician and Portuguese Philology
Department of Galician and Latin Philology

Contact information

Faculty of Communication
Despacho 209

A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 801 971
bsalgado@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01105 | Recursos Bibliográficos e Xéneros Científicos

2nd term

Research

Researching profile at UVigo

Research topics

  • Lingua e cultura
  • Literatura
  • Medios de comunicación