Rodríguez Guerra

Senior Lecturer

Area of Galician and Portuguese Philology
Department of Galician and Latin Philology

Contact information

Faculty of Philology and Translation
Pavillón A, Despacho 44

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 079
xandre@uvigo.es

Short CV

Doutor e premio extraordinario de doutoramento pola Universidade de Salamanca; autor de libros como Epistolario galego de Miguel de Unamuno (2000) ou Miguel de Unamuno e a lingua galega (2002), de artigos como “Os esquemas causais en galego medieval” (2001), “Conxuncións e locucións conxuntivas temporais en galego medieval” (2001), “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non-clíticos do latín ó galego medieval” (2004), “Parámetros (co)implicados na ordenación de constituíntes oracionais en latín” (2005), “As grafías no Cancioneiro da Ajuda” (2007), “Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal” (2013) ou “Dictionaries of Neologisms: a review and proposals for its improvement” (2016); (co)editor de obras como Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica (2003) ou Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico (2016).

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Language Sciences and Literary Studies

V01G400V01905 | Syntax of the Galician language II
V01G400V01906 | Internal history of the Galician language

2nd term

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

V01M126V01226 | Temas de Lingüística Contrastiva
V01M126V01229 | Prácticas Externas