Xornadas de acollida 2023/2024

As xornadas de acollida 2023/2024 celebraranse o día 11 de setembro de 2023. Máis información

Homenaxe a Antonio Rifón Sánchez

A nova andaina de Hesperia. Anuario de Filología Hispánica, agora baixo a dirección de Susana Rodríguez Barcia, comeza cun volume (XXV, 1, 2022) de estudos … Continued

Xornadas de acollida 2022/2023

As xornadas de acollida 2022/2023 celebraranse o día 5 de setembro de 2022. Máis información

Graduacións do pasado 3 de xuño

O pasado venres 3 de xuño, despedimos aos nosos estudantes da promoción 2018-2022 das tres titulacións da Facultade de Filoloxía e Tradución por todo o … Continued